مركز رشد مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه‌اي كه با ارايه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه‌هاي جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه‌هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شده‌اند و اهداف اقتصادي مبتني بردانش و فن‌ دارند، پشتيباني مي‌كند. در حقیقت اصطلاح مرکز رشد یا انکوباتور از دستگاهی با همین نام گرفته شده است که برای نگهداری و رشد نوزادان نارس استفاده میشود. مراکز رشد معمولا در کنار یک مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی که خدمات پشتیبانی (اعم از فنی و غیر فنی) را برای تبدیل (یا پرورش) یک نوآوری یا یک اختراع به یک شرکت صنعتی ارائه می کند تاسیس می شوند. در سرتاسر جهان این نکته پذیرفته میشده است که مراکز رشد ابزارهای مطمئنی برای تبدیل نوآوریها و دستاوردهای تحقیقاتی به محصولات و نیز ترغیب کارآفرینی و توسعه تکنولوژیک به ویژه در حوزه فناوری های پیشرفته هستند.


1- خدمات پشتیبانی
شامل:

 

  • قراردادن فضای اداری، کارگاهی، و پایلوت های  پژوهشی
  • حمایت از واحدهای فناوری در خصوص مالکیت معنوی
  •  تسهیلات مالی و اعتباری
  • کتابخانه، آزمایشگاه در صورت نياز
  • خدمات اینترنتی
  • خدمات پروژه یابی و بازاریابی
  • بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی
     

 2-ارتقاء سطح فنآوري در استان فارس

 3-رونق اقتصادي محل

 4- ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب

 5-تلاش براي فراهم آوردن حمايتهاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشد

 6-ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل تجاري شده و تجاري سازي آنها

 7-نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايي مركز رشد

 8-نظارت بر فعاليتهاي واحدهاي فنآوري در تحقق ايده محوري آنها

 9-ايجاد بخش رشد مقدماتي در صورت نياز

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-4 8:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ