مراکز رشد :

ردیف

عنوان

آدرس

1

مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری استان فارس

www.fstp.ir

2

مرکز رشد واحدهای فناوری پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

http://www.ippincubator.org/

3

مرکز رشد واحدهای فناوری پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

http://www.aictc.com/

4

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

http://www.aut.ac.ir/

5

مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

http://www.istt.org/

6

مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان خراسان

http://www.kstp.ir/

7

مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

http://www.isft.org/

8

مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه زنجان

http://www.zuti.ir/

9

معاونت فناوری اداره کل پارکها و مراکز رشد

http://techno.msrt.ir/- www.irost.org/techno

10

مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

pi.tums.ac.ir

11

مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://pti.tbzmed.ac.ir/

12

پارس درگاه

http://www.parsdargah.com/

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-14 11:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ