تعریف شرکت مختلط غیر سهامی

 

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام ، تشکیل می شود.شریک ضامن ، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.شریک با مسئولیت محدود ، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت " شرکت مختلط" و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن ، قید شود.مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی :

1- یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه( اگر باشد)
3- اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-4 9:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ