تعریف شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت " شرکت نسبی " و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل  " و شرکا " و " و براداران"  ضروری است.


مدارک مورد نیاز برای ثبت نسبی :
 
1- یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-20 14:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ