انواع شرکت و مراحل ثبت شرکت

در سالهای اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهار چوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تاسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش نصدی گری  دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها موسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند.

این مطلب که راجع به ثبت شرکت های تجاری است ابتدا به معرفی مختصری از شرکت های تجاری هشتگانه ( سهامی عام , سهامی خاص ، با مسئولیت محدود ، تضامنی، مختلط غیر سهامی ، مختلط سهامی ، نسبی و تعاونی ) پرداخته  ، سپس مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر شرکت را نام برده و بعد از آن رویه عملی مراحل ثبت شرکت را به طور کلی توضیح خواهیم داد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-20 14:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ