شرکت داروسازان هدفمند فارس

 شرکت دانشی فراداروی فارس

شرکت دانشی گیاه داروی رازی شیراز

شرکت آرایشی و بهداشتی طلا ءعتیق فارس

شرکت توسعه راهبردی زیست فناوران شیراز

شرکت  دانشی ارزیابان دارو و غذا فارس

شرکت توسعه نانو فناوری دارویی فرسان

شرکت دانشی فن آوران مواد دارویی فارس

شرکت پژوهشی صنعتی آبریزان

شرکت سلامت بهین سعادت

شرکت کیت سازان آزمایشگاه های فارس

شرکت  دارویی محافظان قلب پارس

 شرکت سبزینه سم پارسه

شرکت پژوهشگران  سلامت پارس مشاور

شرکت زیست بانک فارس

شرکت دانش کیان پاژن پارس

شرکت دانشی تولید فراورده های دارویی شیراز

شرکت توسعه راهبردی فناوری  اطلاعات رازی

شرکت شیمیایی دارویی فناوری برتر

 
شرکت پویا تراشه پیشتاز

شرکت دانشی تولید
 
شرکت تحقیقاتی ایده محور

شرکت پویا دارو پرتو پارس

شرکت دارو سم قشم

شرکت زر مهر دارو دانش

شرکت پارت الکترونیک رساتک


 
banner_3.jpg


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-20 13:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ