شرکت داروسازان هدفمند فارس شرکت پویا تراشه پیشتاز
شرکت دانشی فراداروی فارس شرکت دانشی تولید
شرکت دانشی گیاه داروی رازی شیراز شرکت تحقیقاتی ایده محور
شرکت آرایشی و بهداشتی طلا ءعتیق فارس شرکت پویا دارو پرتو پارس
شرکت توسعه راهبردی زیست فناوران شیراز
شرکت دارو سم قشم
شرکت  دانشی ارزیابان دارو و غذا فارس شرکت زر مهر دارو دانش
شرکت توسعه نانو فناوری دارویی فرسان شرکت پارت الکترونیک رساتک
شرکت دانشی فن آوران مواد دارویی فارس شرکت تعاونی ارم کوشا
شرکت پژوهشی صنعتی آبریزان شرکت آلتون صنعت جنوب
شرکت سلامت بهین سعادت شرکت صفا الکترونیک
 شرکت کیت سازان آزمایشگاه های فارس شرکت آدریان ماشین
 شرکت  دارویی محافظان قلب پارس  شرکت سرم داروی شیراز
 شرکت سبزینه سم پارسه شرکت زرین غزال دایتی
 شرکت پژوهشگران  سلامت پارس مشاور  شرکت فنی و مهندسی تجهیزات پزشکی
 شرکت زیست بانک فارس
شرکت کامکار جم آرتا
 شرکت دانش کیان پاژن پارس شرکت بهبود گستران یگانگی سلامت
 شرکت دانشی تولید فراورده های دارویی شیراز شرکت گروه توسعه نوآوری و تبادل فناوری (IPIC)
 شرکت توسعه راهبردی فناوری  اطلاعات رازی  شرکت آدین طب تشخیص
شرکت شیمیایی دارویی فناوری برتر   شرکت بایرکس فارس
 
                                banner_3.jpg
 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-26 8:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ